By

Powierzenie czynności zarządzania nieruchomością w ręce doświadczonego w tym zarządcy powinno być zawsze poświadczone odpowiednią umową. Umowa o zarządzanie nieruchomością ma charakter umowy...

By

Prowadzenie czynności administracyjnych dla nieruchomości może być czasochłonne. Włączają one między innymi sporządzanie dokumentacji dotyczących właścicieli lokali i najemców, wyszukiwanie...