Umowa o zarządzanie nieruchomością – podstawy prawne, zasady i zapisy
Autor: Piotr dnia 7th Marzec 2016
| 358 wyświetleń

Powierzenie czynności zarządzania nieruchomością w ręce doświadczonego w tym zarządcy powinno być zawsze poświadczone odpowiednią umową. Umowa o zarządzanie nieruchomością ma charakter umowy zlecenia, której celem jest uregulowanie stosunków zachodzących pomiędzy właścicielem danej nieruchomości czy właścicielami oraz zarządcą.

Podstawy prawne

Głównym aktem prawnym w tym zakresie jest Ustawa o gospodarce nieruchomościami, która skupia się przede wszystkim na zarządzaniu nieruchomościami. Również zastosowanie mają inne przepisy, między innymi te znajdujące się w Kodeksie cywilnym.

Zasady dla umów o zarządzanie nieruchomością

Ustawa o gospodarce nieruchomościami wskazuje, że istnieją dwie podstawowe zasady dotyczące umów o zarządzanie nieruchomością, a mianowicie:

  • jest to umowa starannego działania – w związku z tym zarządca jest zobowiązany do dochowania należytej staranności przy zleconych mu czynnościach
  • umowa powinna być, pod rygorem nieważności, zawarta w formie pisemnej

Zawarcie umowy

Przed zawarciem umowy o zarządzanie nieruchomością konieczne jest dojście do porozumienia w kwestii oczekiwań właściciela czy właścicieli nieruchomości, wyznaczonych celów dla danej nieruchomości, także należy ustalić jej aktualny stan faktyczny i prawny, a także określić inne kluczowe szczegóły umowy.

Najważniejsze zapisy umowy o zarządzanie nieruchomością

Podstawowe elementy, które powinny znaleźć się w umowie o zarządzanie nieruchomością, to przede wszystkim:

  • dane strony umowy
  • dane nieruchomości
  • określenie obowiązków zarządcy oraz jego praw
  • ustalenie wynagrodzenia za prowadzenie czynności zarządzania
  • wskazanie na obowiązki właściciela czy właścicieli nieruchomości
  • wybranie terminu rozpoczęcia pracy przez zarządcę
  • zasady rozwiązania umowy czy też czas jej obowiązywaniazarządca-nieruchomości-w-łodzi7

Wzory takich dokumentów można obecnie znaleźć na stronach internetowych.

Również administrator nieruchomości z Łodzi, gdy chce się skorzystać z jego usług, zwykle przygotowuje umowę do podpisania z klientem – należy ją wcześniej dokładnie przeczytać.